Ryba Žilina

20.11.2018

Dodávka a montáž kompletnej technológie chladenia, združenej kompresorovej jednotky pre objekt výroby. Nerezové výparníky, rekuperácia tepla, meranie záznamy teplôt. Dodávka a montáž izolačných panelov a dvier komplexu spracovania rýb a výroby rybacích výrobkov.

Páči sa Vám naša práca? Máte záujem o naše služby?

Realizované projekty

VDP Levice 2012

METRO Devinska n Ves

Dodávka a montáž kompletného zázemia obchodného reťazca METRO, dodávka...